cím:
1054 Budapest,
Steindl Imre u. 9. fszt. 2.

tel/fax.: +36-1-224-9012
mobil: +36-30-461-2611
e-mail: info@debreczi.com
eng | hun Tevékenység A Debreczi Ügyvédi Iroda jelenlegi tevékenysége keretében - a teljesség igénye nélkül - az alábbi jogterületeken nyújt jogi szolgáltatást egyaránt angol és magyar nyelven:

1. Társasági jog
- Cégek alapítása, módosítása, átalakulása, megszüntetése, és az ezekkel kapcsolatos szerződések elkészítése

2. Polgári jog
- Polgári peres és nemperes eljárásokban való jogi képviselet, ideértve a gazdasági, vagyonjogi és öröklési jogi ügyeket
- Gazdasági társaságok közötti szerződések elkészítése, véleményezése
- Természetes személyek közötti üzleti jellegű szerződések elkészítése, véleményezése

3. Ingatlanfejlesztés
- Ingatlanok más célú hasznosításával és művelési ág változtatásával, telekalakítással kapcsolatos eljárásokban jogi képviselet ellátása
- Ingatlan adásvételi szerződések, adásvételi előszerződések, vételi jogot alapító szerződések elkészítése

4. Közigazgatási jog
- Jogi képviselet a hatósági eljárásokban és a közigazgatási perekben, mind alperesi (önkormányzatok és egyéb közigazgatási szervek), mind felperesi (ügyfelek) oldalon
- Önkormányzat jogi képviselete kisajátítási peres és nemperes eljárásban

5. Építési jog
- Jogi tanácsadás és jogi képviselet építéshatósági eljárásban ügyfelek részére

6. Büntetőjog
- Jogi képviselet gazdasági büntetőügyekben
Ezt a honlapot a Debreczi Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.